Skip to content
la planta
d’algimia
Coneix la instal·lació de Tractament de Residus d’Algimia d’Alfara per dins

PLANTA D’ALGIMIA

La planta de residus més avançada de la Comunitat Valenciana

Recuperem el 72% dels residus que entren en planta. Convertim la matèria orgànica en compost. Valoritzem envasos lleugers, paper i cartró, brics, metalls, i procedim a l’eliminació controlada dels rebuigs.

A més, la Planta realitza una funció de conscienciació i educació ambiental fonamental per al nostre futur. Si vols visitar gratuïtament la Planta, pots fer-ho mitjançant visitas@consorcipalanciabelcaire.com

Si vols visitar la planta