Skip to content

Portal de Transparència

MEMÒRIES ANUALS

Documentació de control de la gestió de les instal·lacions i serveis de el Consorci

NORMATIVA

Reglaments i ordenances

reglament 
ecoparcs

BOP 134 – 7 de novembre de 2013

ordenança fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans

BOP 155 – 27 de desembre de 2018