19.01.2018 | Retema (anar a notícia)

D’acord amb els requisits de les noves versions de les normes internacionals UNE-EN-ISO 9001 i 14001

Reciclados Palancia Belcaire (RPB), l’empresa encarregada de la gestió de la Planta de Residus Sòlids Urbans d’Algímia d’Alfara, va obtindre el passat mes de desembre el certificat que palesa la implantació del seu Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient, d’acord amb els requisits de les noves versions de les normes internacionals UNE-EN-ISO 9001 i 14001.

Aquest sistema de millora contínua, s’ha integrat en el que ja existia de Gestió de l’Eficiència Energètica ISO 50001, que va ser certificat amb èxit el 2014. L’abast del sistema és integral, i s’ocupa del control i l’optimització de tots els processos de funcionament intern, tant de la planta de valorització, com de la gestió de l’abocador de rebuig annex a la instal·lació.

Amb aquesta nova acreditació, a més de les altres fites rellevants relacionades amb la planta d’Algimia com ara la concessió del Projecte Europeu de R+D+i LIFE WASTE2BIOFUEL; RPB i TETma continuen demostrant el potencial dels negocis de gestió de residus de BECSA Servicios Integrales, i manté una posició de lideratge en l’aplicació d’innovacions de gestió, en el sector de la valorització de RSU a la Comunitat Valenciana.