Aquest dimarts 14 de novembre, TETma (Técnicas y Tratamientos Medioambientales) com a coordinadora del projecte LIFE WASTE2BIOFUEL, va celebrar la reunió de començament del projecte a les instal·lacions d’Algímia d’Alfara, on es farà la part tècnica del projecte. Aquesta trobada serveix com a punt de partida per a l’inici de les accions que es desenvoluparan fins al final de 2020.

Dins del programa LIFE, principal programa de medi ambient a nivell europeu, s’ha organitzat aquesta reunió de treball en la qual ha participat TETma, com a empresa coordinadora del projecte, juntament amb els altres 4 socis: CETENMA (Associació Empresarial Centre Tecnològic de l’Energia i del Medi Ambient de la Regió de Múrcia), DIPCAS (Diputació Provincial de Castelló), GREENE Waste To Energy, i KTH (Kungliga Tekniska Hoegkolan). A més, en aquesta trobada ha estat present la coordinadora del programa LIFE a Espanya, María Rodríguez López.

LIFE WASTE2BIOFUEL (LIFE 16/ENV/ÉS/000185), cofinançat per la Comissió Europea, és un projecte pilot que té com a objectiu solucionar el greu problema mediambiental causat per l’acumulació de residus a l’abocador, per a reduir l’impacte que la mala gestió d’aquests provoca en el medi ambient.

El projecte desplegarà un procés integrat de gasificació i Fisher-Tropsch amb la finalitat de convertir la fracció orgànica dels residus sòlids urbans en biocombustibles, font d’energia amigable amb el medi ambient i reduint d’aquesta manera les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

TETma, com a coordinadora del projecte, juntament amb els responsables del projecte de les diferents empreses i organitzacions, i representants polítics com el diputat de Sostenibilitat a la Diputació de Castelló Mario García, han donat inici a aquest ambiciós repte i ha abordat els primers passos a seguir.

En la reunió tècnica celebrada entre els socis a la Planta de Tractament de Residus d’Algímia d’Alfara, s’ha abordat la gestió de les diferents fases del projecte entre els agents participants. S’ha dut a terme una explicació de totes les activitats del projecte, els principals objectius que es persegueix aconseguir en cadascuna d’elles i com s’assoliran. A més, s’ha realitzat també una revisió financera i administrativa del projecte. Finalment, s’ha repassat el cronograma de les activitats que cal fer i s’han determinat les pròximes accions que s’han de dur a terme per a posar en funcionament les primeres etapes del projecte, especificant la forma en què els diferents socis estaran contínuament en contacte.

Després d’aquesta trobada, cada sis mesos es faran reunions de forma periòdica, que permetran una correcta gestió per part de tots els socis implicats, i una coordinació eficaç dels passos que s’han de seguir per a desplegar el projecte amb èxit.

Amb aquesta primera reunió de treball entre els components del LIFE WASTE2BIOFUEL, arranca un dels projectes més interessants en matèria de reutilització de residus per a generar energia, desenvolupats a l’entorn de la Comunitat Valenciana, i contribuir d’aquesta manera a l’objectiu d’aconseguir una economia circular, del residu al recurs.

www.becsa.es/2017/11/14/el-proyecto-life-waste2fuel-arranca-este-martes-14-en-algimia-de-alfara/