L’objectiu és tractar de manera separada les sobres de menjar per a convertir-les en compost i reduir així la quantitat de matèria que acaba a l’abocador.

La Mancomunitat de la Baronia (València) ha implantat la recollida selectiva de matèria orgànica en els nou municipis que la formen: Albalat dels Tarongers, Alfara d’Algímia, Algar de Palància, Algímia d’Alfara, Estivella, Gilet, Petrés, Segart i Torres-Torres. Amb aquest nou servei, els veïns i les veïnes hauran de dipositar les sobres de menjar en els contenidors marrons que s’hi instal·laran en el mes de novembre, amb l’objectiu de poder tractar-los per separat.

Sota el lema de la campanya, «Tornar a terra», es pretén transformar aquestes sobres en compost per a utilitzar-lo després com a adob al camp, alhora que es redueix la quantitat de residus que acaben a l’abocador. Aquesta actuació naix de la participació, de l’esforç i del treball conjunt dels municipis que conformen la Mancomunitat, en una aposta per la protecció del patrimoni ambiental.

Perquè la campanya puga ser desplegada correctament, la Mancomunitat ha iniciat una sèrie de reunions informatives als municipis que la conformen per a explicar-hi el projecte. A més, s’hi duran a terme accions de carrer a cada localitat per a explicar què es considera matèria orgànica i com separar aquests residus correctament.

També es faran visites porta a porta als establiments del comerç local, i els educadors ambientals de la campanya impartiran xarrades per a incidir en la importància d’aquest projecte mediambiental, ja que explicaran el recorregut des que es dipositen les sobres al contenidor marró fins que arriben a la planta, així com el seu posterior tractament.

Els municipis de la Baronia estan fent un important esforç per a desplegar aquest programa que repercutirà en benefici del medi ambient. Aquest servei, que inclou la comunicació, sensibilització i conscienciació ciutadana, està fet per a arribar a tots els veïns i veïnes i implementar una economia circular des de casa.

www.residuosprofesional.com/mancomunitat-baronia-recogida-organica/