Normativa

a) Reglament d’Ecoparcs

BOP 134 – 7 de novembre de 2013

b) Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Valorització i Eliminació de Residus Urbans

BOP 155 – 27 de desembre de 2018