Model de Declaració Responsable

Home / consorcio / Model de Declaració Responsable

Model de Declaració Responsable justificativa dels desplaçaments potencials d’usuaris, a la Xarxa consorciada d’Ecoparcs, sempre suportades en motivacions de causa de força major o situació de necessitat, per a la seva difusió als ciutadans per part dels Ajuntaments de el Pla Zonal, així com des del web del propi Consorci.

Aquest model és aplicable en tot cas pels ciutadans per a la seva justificació davant les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Recent Posts