Contractació d’una campanya de conscienciació pública per promoure i millorar les recollides selectives en origen dels residus domèstics i la fracció orgànica selectiva en els municipis del Consorci de Residus C3/V1 per procediment obert.

Home / consorcio / Contractació d’una campanya de conscienciació pública per promoure i millorar les recollides selectives en origen dels residus domèstics i la fracció orgànica selectiva en els municipis del Consorci de Residus C3/V1 per procediment obert.

Recent Posts