Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans

Home / consorcio / Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per valorització i eliminació de residus urbans