Planta d’Algímia

La Instal·lació de Residus més avançada de la Comunitat Valenciana

Recuperem el 72 % dels residus que entren a la planta. Convertim la matèria orgànica en compost. Valoritzem envasos lleugers, paper, cartó, brics, metalls, i fem una eliminació controlada del rebuig.

A més, la planta fa una funció de conscienciació i educació ambiental fonamental per al nostre futur. Si voleu visitar gratuïtament la planta, podeu fer-ho enviant un correu a visitas@consorcipalanciabelcaire.com

La Planta d’Algímia en vídeo

Coneix la Instal·lació de Tractament de Residus d’Algímia d’Alfara per dins.